◊ Home  ◊ Visie  ◊ Therapeut  ◊ Contact & tarieven  ◊ Inspiratie  ◊ Cliëntervaringen 

◊ Therapie  ◊ Healing  ◊ Familieopstelling  ◊ Leef je liefde Visie

Alles is verbonden. Als je dichter bij jezelf komt en beter leert naar je gevoel te luisteren, dan gaat je leven meer kloppen. Dan komen de juiste dingen op het juiste moment op je pad. Leven vanuit dit vertrouwen geeft rust.

In je lijf zijn

Met bewustzijn in je lichaam aanwezig zijn, betekent dat je in je lichaam voelt. Als je bijvoorbeeld met aandacht iets aanraakt met je hand, dan ben je met je bewustzijn in je hand. Het is voor iedereen verschillend in hoeverre en op welke plekken ze in het lichaam aanwezig zijn.

Je ziel daalt in je kindertijd langzaam je lijf in. Dat wil zeggen dat je met je bewustzijn omlaag gaat in je lichaam. Denk bijvoorbeeld aan een baby´tje dat vooral nog oogcontact zoekt of een kleutertje dat vanuit de heupjes rond danst en roept 'kijk eens naar mij'. Een kind wil zijn eigen energie en aanwezigheid gespiegeld zien in anderen. Als dit er onvoldoende is, dan kan een kind zich afgewezen of juist overweldigd voelen in de gebieden waar hij net aangekomen is. Daarna is het heel moeilijk om ontspannen contact te maken vanuit dat gebied. Zo kan het dus vanuit deze jonge imprints zijn dat je als volwassene moeite hebt om oogcontact te maken of kun je het juist lastig vinden je te verbinden met je partner op seksueel vlak. De energie is dan op die plek geblokkeerd in jou.

Blokkades ontstaan wanneer lichamelijke impulsen tegen gehouden worden. De beweging van het uitreiken van de armen van het baby´tje stopt bijvoorbeeld, als hier onvoldoende op ingegaan wordt. Gevoelens zoals machteloosheid, woede en verdriet, die in het kind ontstaan, kunnen onderdrukt worden door de adem in te houden en de spieren aan te spannen. Dit gaat ten koste van de energiestroom door het lichaam. Wanneer er geen ruimte is om de emotie te uiten, dan blijft het vastzitten en verdwijnt het uit het bewustzijn. Tegelijk ontstaan overtuigingen als 'ik kan het niet' of 'ik ben niet belangrijk', omdat er nog geen besef is dat de onafgestemdheid van de ander de oorzaak is van de pijn. De spanning in het lichaam wordt 'normaal'. De emotie is echter niet verdwenen en de onderdrukking ervan blijft energie kosten. De overtuiging maakt dat je de wereld door die bril gaat bekijken. Iedere keer als er iets gebeurt dat herinnert aan de pijn, lijkt het weer alsof die overtuiging waar is. Het is echter de overtuiging die pijn doet.

Het inhouden van emoties of gevoelens is voor een kind vaak een noodzakelijke overleving. Zo voelt het de pijn van het niet gezien, gehoord of erkend worden niet meer. De onderliggende overtuigingen geven echter een wankele basis. Als volwassene gaat dit je belemmeren om je leven voluit te leven. Het helpt dan om deze oude emoties te doorvoelen, een plek te geven en op te ruimen. Hiermee ga je voorbij aan oude denkbeelden en kom je bij een dieper vertrouwen.

Energie

Energie wordt soms een vaag begrip gevonden. Tegelijk weet iedereen wat er bedoeld wordt als iemand zegt dat hij zich energiek voelt. Energie heeft vele kleuringen en juist die diversiteit in hoe energie kan aanvoelen maakt dat ik het zo boeiend vind. Elke emotie is als energie op een andere manier voelbaar. Het kan donker en zwaar voelen, maar ook licht en vrolijk. Er kan uitbundigheid zijn, saamhorigheid, kalmte, verdriet, etc.

Je lichaam bestaat uit cellen. Cellen bestaan uit moleculen en moleculen uit atomen. Atomen bestaan uit een positief geladen kern met protonen en neutronen, met daaromheen bewegende negatief geladen elektronen. De kwantumnatuurkunde geeft ons het inzicht dat alles, ook onze lichamen, ten diepste uit pure energie bestaan.

Energie vibreert, denk bijvoorbeeld aan licht- en geluidsgolven. Emotie is ook energie die vibreert op een bepaalde frequentie. Elk gevoel heeft een meetbare eigen frequentie, laten onderzoekers als Joe Dispenza zien. Zo heeft schaamte een lagere vibratie dan vreugde. Door je vibratie te verhogen kom je in gevoelens met een hogere frequentie terecht en voel je je lichter en fijner.

In en om je lichaam zit je energieveld of aura. Dit is een elektromagnetisch veld. Een gedachte geeft een elektrische stroom in de hersenen. Een elektrische stroom creëert een elektromagnetisch veld. Je kunt je misschien voorstellen dat alle elektrische activiteit in je lichaam op die manier een elektromagnetisch veld om je lichaam heen maakt. Emotionele blokkades zorgen ervoor dat je energie minder goed door je lichaam kan stromen. Hierdoor wordt je elektromagnetische auraveld ook minder krachtig.

Waar de energie van het lichaam gebonden is in de structuur van de cellen is de energie om je lichaam subtieler. De elektromagnetische lading om je heen lijkt op die van een magneet en kan gemeten worden. Als je er in oefent kun je het ook gaan voelen en beïnvloeden.

Je aura is verbonden met je lichaam. Via onze aura kunnen we elkaar aanvoelen. Het aura kan ook een ingang zijn om blokkades in het lichaam los te maken. Hierdoor kan het makkelijker worden om toegang te krijgen tot de vastgezette gevoelens en emoties. Via mijn handen kan ik met mijn bewustzijn en intentie invloed uitoefenen op jouw energieveld.

De kwantumnatuurkunde en daaruit voorvloeiend de kwantumpsychologie zijn werkvelden waar onderzoek wordt gedaan naar deze verschijnselen. Hierdoor is duidelijk geworden dat energie en daarmee materie het bewustzijn volgen. Hierop berust de werking van healing. Ik word er blij van als ik lees hoe nieuwsgierige onderzoekers voorbij durven te gaan aan een oud wereldbeeld, waarbij de mens als een machine wordt beschouwd. Naar mijn ervaring zijn wij onbevattelijk veel meer dan dat. En vanuit dat idee blijf ik graag leren.

Bewustzijnsgroei

Groeien kan op veel verschillende manieren. Het lichaam met zijn energieveld zijn voor mij de belangrijkste toegang. Ik gebruik lichaamsgerichte psychotherapie, healing en familieopstellingen om het bewustzijn inzicht te geven en het lichaam te laten ontspannen. Het betrekken van het lichaam maakt dat er veel diepgang mogelijk is in de sessies. Het is duurzaam omdat werkelijk inzicht blijft en alles wat je echt verwerkt oplost uit je systeem. Iedere stap die je zet is één die blijvend doorwerkt."De bedoeling van jouw leven is te zijn wie je bent." - Joseph Campbell